Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Επιδότηση, φοροαπαλλαγή ή /και leasing, με ποσοστά που φτάνουν το 75% του προϋπολογισμού Ψηφίστηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022. Ο Αναπτυξιακός Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις υπαγωγής καθώς και το πλαίσιο σύστασης καθεστώτων για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. Το πλαίσιο αυτό, μαζί με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων,...

Μετάβαση στο περιεχόμενο