Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Ε.Ε.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Ε.Ε. ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό να παρέχει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών και γνώσεων υψηλής εξειδίκευσης στις επιχειρήσεις και στους Δημόσιους Φορείς.

Διαθέτει πλέον σήμερα διευρυμένο δίκτυο συνεργατών στην Σπάρτη, στην Αθήνα και στην Χαλκίδα με στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της, έχοντας πεδίο δραστηριότητας της ,το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας.

Συνδυάζοντας την εμπειρία , το άριστο ακαδημαϊκό υπόβαθρο των στελεχών της και την υψηλή εξειδίκευση, παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να έχουν ολοκληρωμένες αναλύσεις , μελέτες και λύσεις, χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης και πρόβλεψης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Σχεδιάζει τις κατάλληλες στρατηγικές οργάνωσης και ανάπτυξης επιχειρήσεων ,εκπονεί ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια και παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση έργων.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

+ 0 %
Ανάπτυξη Εταιρίας
+ 0 %
Ανάπτυξη Πελατών
+ 0 %
Ανάπτυξη Έργων

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί το θεμελιώδες δομικό στοιχείο για την φιλοσοφία, την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα της εταιρείας.
Τα στελέχη μας, με ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και μεγάλη εργασιακή εμπειρία, διασφαλίζουν την ποιότητα, την αξιοπιστία και την επιστημονική συγκρότηση των υπηρεσιών μας. Η εταιρία αναπτύσσει δίκτυο ερευνητών και συνεργατών σε πανελλαδική κλίμακα και εντάσσει στο στελεχιακό της δυναμικό επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων για την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει. Επίσης, συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό έμπειρων στελεχών της αγοράς, ώστε να καλύπτει κάθε ανάγκη των πελατών της. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό των ανθρώπων μας, η προσήλωση στην ποιοτική, αξιόπιστη και τεκμηριωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
service16
service22
service21
service20
service19
service18
service17
service23
service27
service26
service25
service24

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Ε.Ε. παρέχει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών , γνώσεων υψηλής εξειδίκευσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης έργων ,στις επιχειρήσεις και στους Δημόσιους Φορείς όπως :

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ

Τα στελέχη της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Ε.Ε. με ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και μεγάλη εργασιακή εμπειρία.

Καρλαύτης Βασίλειος

CEO.
Πρόεδρος της εταιρείας & διευθύνων σύμβουλος.

LinkedIn

Καρλαύτης Πολυζώης

CFO
Οικονομικός Σύμβουλος - λογίστης εταιρίας.

LinkedIn

Μαρία Μαρία

CTO
Υπεύθυνος έρευνας & ανάπτυξης επιχειρήσεων.

LinkedIn
Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο