ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Αναμένονται τρία νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για τον τομέα της Μεταποίησης

Τρία νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της μεταποίησης συνολικού προϋπολογισμού 234 εκατ. ευρώ εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητας – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» ύστερα από πρόταση της υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρας Τζάκρη. Αναμένεται να προκηρυχθούν αρχές του 2017. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων έχουν ως εξής:

  • « Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας »

Απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες κυρίως Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εννέα τομείς προτεραιότητας της οικονομίας (Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων, Τουρισμός, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά – Κατασκευές, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Υγεία) με έμφαση σε επιχειρήσεις της μεταποιητικής δραστηριότητας. Αναμένεται να περιλαμβάνει την χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών με τη μορφή κάθετων, ή και οριζόντιων διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και κοινοί στόχοι (π.χ. διείσδυση σε νέες αγορές). Ο προϋπολογισμός είναι 80 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 32 εκατ. ευρώ)

  • « Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση ΜμΕ »

 

Αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων κυρίως μεταποιητικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Με το πρόγραμμα αυτό θα επιτευχθεί αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές. Ο προϋπολογισμός είναι 100 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 50 εκατ. ευρώ).

 

  • « Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας -Επιχειρηματική Επανεκκίνηση »

Αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ο προϋπολογισμός είναι 54 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 35 εκατ. ευρώ)


No Comments

Add a Comment